Jo mere du kan få dem til at nik­ke til den tekst, de læser, jo stør­re er chan­cen for, at de også rent fak­tisk køber af dig. Lær her, hvor­dan du gør.