Skal du sik­re dig, folk for­står, hvad du skri­ver, skal du udnyt­te de 5 kog­ni­ti­ve prin­cip­per, vi bru­ger til at for­stå en tekst. Lær, hvor­dan du gør det her!