Et SEO-bureau ska­ber stør­re syn­lig­hed i de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter for dit fir­mas hjem­mesi­de. Men hvad hjæl­per det, hvis de besø­gen­de har svært ved at for­stå, hvad der står på siderne?