Folk husker dig for det, de tror du laver. Så hvor­dan sik­rer du dig, at de husker dig for det rig­ti­ge. Her får du vores bud på, hvor­dan du gør det.Det er utro­ligt, som nog­le ting hæn­ger ved. F.eks. tror folk, som kun ken­der mig peri­fert – sta­dig­væk – at jeg ”laver…