Skal kun­der­ne over­be­vi­ses af dine salgstek­ster, skal argu­men­ter og viden præ­sen­te­res, så de kan for­stå dem? Så er det vig­tigt, at du under­støt­ter de for­skel­li­ge lærings­sti­le i din tekst.