Med B2C skal du kun over­be­vi­se en enkelt kun­de ad gan­gen. Men med B2B storytel­l­ling, skal du over­be­vi­se alle dem, som er med til at træf­fe beslutningen.