Storytel­ling er et effek­tivt værk­tøj til at ska­be for­stå­el­se, tro­vær­dig­hed og for­bin­del­se på kun­de­rej­sen, Men hvil­ke for­tæl­lin­ger kun­der­ne skal høre?