Gør du som man­ge andre, hand­ler hjem­mesi­den kun om dit fir­ma. Læs her, hvor­for det er en ”fejl”, og hvor­dan du så får for­talt folk om dit firma.