Vil du have folk til at huske og rea­ge­re på din præ­sen­ta­tion, skal du opbyg­ge den efter sam­me opskrift som et film­ma­nuskript. Læs her, hvor­dan du hol­der folk fan­get til sid­ste slide.