Det er ikke fir­ma­et, der er hel­ten i jeres mar­ke­ting­tek­ster. For hvad gør det jeres kun­der til? Få sva­ret, og hvad du hel­le­re skal se dit fir­ma som.