Ryt­me er nor­malt noget, vi for­bin­der med musik. Men kan du skri­ve tek­ster, så de ska­ber et møn­ster eller en ryt­me, husker folk dem bed­re.. Lær her hvordan!