Det er kryb­dyr­hjer­nen, der træf­fer alle vores beslut­nin­ger – også når vi skal købe noget. Der­for er det vig­tigt, at du ved, hvor­dan du får gjort kryb­dyr­hjer­nen inter­es­se­ret i dit pro­dukt. Og får den til at væl­ge det frem for konkurrenternes.