Tek­sten eller web­de­sig­net? Hvad kom­mer først? Sva­ret er lige så enkelt, som det er ind­ly­sen­de. Når du først har ind­set det.