Skri­ver du til net­tet, kan du bru­ge 4 grun­dreg­ler til at sik­re dig, at tek­sten giver dig det udbyt­te, du drøm­mer om. Læs grun­dreg­ler­ne her!